การทำประชาคม โครงการทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

....เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้จัดทำโครงการประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) เพื่อให้พี่น้อง ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการ และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งในการจัดทำประชาคมในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ พี่ น้อง ชาวเทศบาลบ้านเขว้าที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ ลานเอนกประสงค์ สวนสาธารณะสระหลวง (วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555) "Laughing"

อัพเดทเมื่อ : 08-03-2012 07:37:37


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology